Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane
o ogólnopolskim zasięgu działania.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane
o ogólnopolskim zasięgu działania.

Realizacje

Realizacje

Jedne z ważniejszych realizacj:
 1. Wykonanie modernizacji instalacji gazu do zasilania w Ożarowie – Cementownia Ożarów
 2. Modernizacja automatycznej pracy kotłowni w Sandomierzu- WAM O/T Kielce
 3. Wykonanie przepompowni wód deszczowych w rejonie budynku przy Al. Jana Pawła II nr 13 w Stalowej Woli – S.B.M Stalowa Wola
 4. Wykonanie kotłowni parowej o mocy 1310 kW – Zakłady Dziewiarskie „MEWA” Biłgoraj
 5. Wykonanie technologii kotłowni olejowych o mocy160 kW i 170 kW w Goraju- S.M „ŁADA” Biłgoraj
 6. Adaptacja zbiornika p.poż w Hali H-33 w Mielcu- Black Red White Biłgoraj
 7. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o i nagrzewnic w pomieszczeniach Zakładu Lakierowania Frontów Meblowych - Black Red White Biłgoraj
 8. Wykonanie rurociągów c.o od rozdzielaczy do Drukarni , Pilśniarni na Hali Lakierów - Black Red White Biłgoraj
 9. Wykonanie sieci cieplnych preizolowanych o łącznej długości 1058mb w Biłgoraju- Black Red White Biłgoraj
 10. Wykonanie instalacji sprężonego powietrza co, spiro w hali magazynowo – produkcyjnej H-33 w Mielcu - Black Red White Biłgoraj
 11. Remont pawilonów wczasowych w Solinie – WZW „Jawor” Solina
 12. Wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan , ciepłej wody i wody uzdatnionej, węzła cieplnego i instalacji glikolu dla nagrzewnic wentylacyjnych, instalacji pary technologicznej i centralnego ogrzewania w budynku Nr 14 w Solinie - WZW „Jawor” Solina
 13. Wykonanie sieci cieplnych c.o z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych na os. Wiślana nr 1-41 , wymiana sieci cieplnej w budynkach nr 9,11,19 w Dęblinie – WAM O/R Lublin
 14. Wykonanie kotłowni kontenerowej o mocy 225 kW wraz z sieciami c.o i c.w.u z rur preizolowanych w Żurawicy - WAM O/R Lublin
 15. Termomodernizacja systemów ciepłowniczych w Dęblinie- WAM O/R Lublin
 16. Wykonanie termomodernizacji czterech budynków mieszkalnych , wykonanie instalacji ciepłej wody ,gazu , elektrycznej , nadbudowa jednej kondygnacji bloku mieszkalnego nr 4 na osiedlu Sadków w Radomiu - WAM O/R Lublin
 17. Rozbudowa budynku internatu WAM w Słomczynie- WAM O/R Lublin
 18. Termomodernizacja 11 budynków mieszkalnych w Dęblinie - WAM O/R Lublin
 19. Zaprojektowanie i wybudowanie pod klucz wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz zewnętrzną w Grójcu przy ul. Laskowej - WAM O/R Lublin
 20. Wykonanie instalacji wody zimnej , cieplej cyrkulacji , p.poż w budynku A,D,E w Nowej Dębie- SANFARM Nowa Dęba
 21. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w budynku A , kanalizacji sanitarnej wraz z białym montażem w budynku E , instalacji p.poż. w budynku D+E w Nowej Dębie- SANFARM Nowa Dęba
 22. Wykonanie instalacji obiegów zamkniętych wanien zabiegowych wraz z basenem: część technologiczna, budowlana , elektryczna w Krynicy – 20 Szpital Uzdrowiskowy Krynicy
 23. Wykonanie instalacji c.o w 8 budynkach oraz sieci cieplnych na terenie Kompleksu Koszarowego w Stężycy – WZRB Jarosław
 24. Wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, elektryczną i sterowania w budynku Nr 15 w Kompleksie Koszarowym w Stężycy- WZRB Jarosław
 25. Adaptacja pomieszczenia kotłowni , montaż technologiczny kotłowni gazowej o mocy 225 kW oraz 395 kW, 1035 kW, montaż instalacji gazowej zasilania kotłów, elektrycznej i AKPiA w budynkach 1,19,52,274 w Stawach - WZRB Jarosław
 26. Montaż kotłowni gazowej o mocy 84 kW wraz z instalacjami w budynku WKU w Mińsku Mazowieckim- WZRB Jarosław
 27. Wykonanie gazowej kotłowni w budynku nr 205 w branżach budowlanej , sanitarnej i elektrycznej oraz sieci c.o i pary w J.W 4824 w m. Stawy k/Dęblina - WZRB Jarosław
 28. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku WKU- Jednostka Wojskowa 3527 Nisko
 29. Wykonanie węzła cieplnego w Nowej Dębie – DEZAMET Nowa Dęba
 30. Przebudowa sieci cieplnej z rur preizolowanych w Stalowej Woli – ENESTA Stalowa Wola
 31. Wykonanie zrzutu ocieplającego do rzeki San powyżej zatoki ujściowej do Elektrowni w Stalowej Woli – Elektrownia Stalowa Wola
 32. Budowa kotłowni gazowej z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych – PEC Sandomierz
 33. Budowa kotłowni gazowej 2x188 kW , budowa sieci cieplnej w Nowej Dębie – PGKiM Nowa Deba
 34. Wykonanie sieci cieplnej c.o i c.w.u na osiedlu Bogdanówka i Siarkowiec oraz wykonanie wymiennikowi ciepła w Tarnobrzegu – Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIARKOWIEC”
 35. Wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej , sanitarnej, ciepłowniczego dla budynku mieszkalnego w Hrubieszowie – WALTED Kraśnik
 36. Adaptacja internatu na 18 mieszkań wraz z termomodernizacją budynku w Jarosławiu- WAM O/R Kraków
 37. Przebudowa budynku internatu przy ul. Sandomierskiej 20 a-d w Nisku na budynek mieszkalny wielorodzinny - WAM O/R Kraków
 38. Zaprojektowanie i wybudowanie pod klucz budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą w Rzeszowie przy ul. Reformackiej - WAM O/R Kraków
 39. Wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie kompleksu wojskowego nr 8105 w Rzeszowie z włączeniem do sieci miejskiej w ulicy Lwowskiej – RZI Lublin
 40. Wykonanie robót wykończeniowych w budynku nr 2/762 w Sadzie Garnizonowym w Lublinie – RZI Lublin
 41. Wykonanie sieci preizolowanej w Zamościu- SPOŁEM Zamość
 42. Montaż instalacji solarnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – Grupa 3J Warszawa
 43. Wykonanie instalacji gazowej , instalacja przemysłowa wody chłodniczej , instalacji sprężonego powietrza , instalacja wody chłodzącej, wewnętrznego pompowego obiegu wody DEMI do chłodzenia kokilarek, linii technologicznej GL-14 , instalacji chłodziwa, wykonanie instalacji energetycznych dla dwóch maszyn MLDB – Federal Mogul Gorzyce
 44. Wykonanie 109 sztuk węzłów cieplnych oraz sieci preizolowanych w Nowej Dębie – Heise&Gostkowski Elbląg
 45. Modernizacja budynku wraz z robotami zewnętrznymi w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 3 – PZU Warszawa
 46. Budowa kotłowni wodnej niskoparametrowej opalanej paliwem gazowym w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie – Gmina Stąporków
 47. Remont i przebudowa pomieszczeń sanitariatów w szkole Podstawowej nr 1- w Tarnobrzegu – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu
 48. Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej DN 250 w Biłgoraju – BPEC Sp. z o.o Biłgoraj
 49. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń biurowych z kotłownią w budynku administracyjnym w Sandomierzu – Gazownia Sandomierska
 50. Dostawa i montaż węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania 200 kW dla budynku przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu – Samorządowe Kolegium Odwoławcze Tarnobrzeg
 51. Budowa kotłowni na gaz płynny wraz z instalacją zbiornikową dla budynku Szkoły Podstawowej w Lecce Gmina Błażowa – Gmina Błażowa
 52. Przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej , wody sanitarnej i przemysłowej oraz sieci ciepłowniczej kolidujących z rozbudową stołówki z przeznaczeniem na Inkubator Przedsiębiorczości w Stalowej Woli – Gmina Stalowa Wola
 53. Przebudowa istniejącej kotłowni grzewczej na węglową w Opatowie – PGKiM Sp. z o.o Opatów
 54. Remont łazienek w obiekcie Gimnazjum Nr 2 w Mielcu – Gmina Miejska Mielec
 55. Budowa sieci cieplnej w Miechowie – Urząd Gminy i Miasta Miechów
 56. Remont kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą- Urząd Gminy Józefów nad Wisłą
 57. Dostawa i wymiana węzłów hydroelewatorowych na wymiennikowe jednofunkcyjne do 10 budynków mieszkalnych w Staszowie- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Staszowie
 58. Budowa przyłącza c.o i c.c.w.u do Hali Sportowej przy ul. Kpt.Stoińskiego w Końskich – Gmina Końskie
 59. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z nowym węzłem kompaktowym na hali H-80 w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach – Instytut Nawozów Sztucznych Puławy

Nawiąż kontakt

Nawiąż kontakt

Zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy
na wszystkie pytania.

Telefon: 015 823 01 48, wew. 15
E-mail: biuro@zaklad-budowlany.com.pl formularz kontaktu »