Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane
o ogólnopolskim zasięgu działania.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane
o ogólnopolskim zasięgu działania.

Firma

Firma

Firma wykonawcza.


Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz rozpoczął swoją działalność na rynku w 1985 roku. Początkowe zlecenia wykonywał działając przy Spółdzielni Pracy „WISTAR”. Na skutek przemian , w 1991 roku firma została zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej miasta Tarnobrzeg pod nazwą Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz Hurtownia Materiałów Budowlanych. Zajmowała się wówczas sprzedażą materiałów instalacyjno-budowlanych , jak również wykonawstwem robót .

Od tego czasu firma konsekwentnie realizuje swoje cele świadcząc usługi na najwyższym poziomie, tworząc długotrwałe relacje z Klientami. Zespół tworzą wykwalifikowane osoby posiadające uprawnienia branży sanitarnej i budowlanej. Zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do wyznaczonych zadań umożliwia firmie dynamiczny rozwój.

Współpraca z Klientem oparta jest na ciągłym kontakcie w trakcie realizacji kontraktu, ułatwia to właściwe ukierunkowanie i organizację prac oraz dostosowanie rozwiązań do potrzeb danego projektu.

W 1994r roku Zakład został podzielony na firmę wykonawczą zarejestrowaną pod nazwą: Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz oraz handlową zarejestrowaną jako Hurtownia Materiałów Hutniczo – Instalacyjno – Budowlanych „AND-BUD”. Od tego czasu obie firmy ściśle ze sobą współpracują.

Zakład posiada Kancelarię Tajną prowadzoną przez wykwalifikowane osoby, posiadające poświadczenia bezpieczeństwa oraz przeszkolone w zakresie Informacji Niejawnych. Firma jest w trakcie procesu przyznania jej poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego.


Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej.

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne” posiada status „przedsiębiorstwa energetycznego” w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej.

Posiadamy wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 grudnia 2006r. koncesje:

- WCC/1155/13702/W/OKR/2006/WS na wytwarzanie ciepła
- PCC/1126/13702/W/OKR/2006/WS na przesyłanie i dystrybucję ciepła

Jako przedsiębiorstwo energetyczne posiadamy własne kotłownie i zaopatrujemy w ciepło odbiorców następujących miejscowości:

1. Gołdap - 2 kotłownie


Nawiąż kontakt

Nawiąż kontakt

Zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy
na wszystkie pytania.

Telefon: 015 823 01 48, wew. 15
E-mail: biuro@zaklad-budowlany.com.pl formularz kontaktu »